Zelf bouwen, met Rolf Joosten. Het heeft vele pluspunten. Voor alle duidelijkheid nog even alle voordelen op een rijtje:

Maatwerk
Ik vertaal uw specifieke wensen naar het te bouwen object. U bent niet gebonden aan standaardoplossingen. Binnen uw budget en de overige randvoorwaarden is vrijwel alles mogelijk.

Inspiratiebron
Ik stimuleer de ideevorming en draagt alternatieven aan, dit vergroot de kans op het meest optimale eindresultaat.

Touwtjes in handen
Ik vervul in alle fasen de rol van regisseur. Ik houd het overzicht en zorgen ervoor dat het complexe proces van zelf bouwen voor u als opdrachtgever behapbaar blijft.

Vraagbaak
Of het nu om gebruik van bepaalde materialen gaat of om een vergunningsaanvraag: ik ken alle mogelijkheden en onmogelijkheden.
Het aantal onaangename verrassingen beperk ik tot een minimum.

Rots in de branding
Ik vorm een buffer tussen u en alle andere betrokken partijen zoals aannemers en overheden. Ik zorg ervoor dat u niet teveel betaalt en dat procedures niet langer duren dan noodzakelijk is. Bovendien controleer ik of alle andere betrokken partijen hun werk goed en conform afspraak hebben gedaan.

Functionele meerwaarde
U krijgt een gebouwd object dat alle door u gewenste woon-, werk-, verblijfs- en andere functies in zich verenigt.

Esthetische meerwaarde
Het uiterlijk van zowel binnen- als buitenkant sluit aan bij wat u mooi vindt of wilt uitstralen en zal ook in algemene zin als smaakvol ervaren worden.

Technische meerwaarde
De technische voorzieningen in het object zijn gegarandeerd in orde en voldoen aan alle normen.

Meer gebruiksgenot
Het dagelijks gebruik van een omgeving waarin u zich prettig voelt, draagt dagelijks bij aan uw welbevinden. Het object zit als gegoten.

Maatschappelijke en culturele meerwaarde
Bouwen met Rolf Joosten betekent zorg besteden aan alle aspecten. Hiermee draagt u bij aan de maatschappelijke en culturelewaarde van de gebouwde omgeving.

Geldelijke meerwaarde
Ik let overal op. Dat komt de kwaliteit van het object ten goede. Meer kwaliteit betekent over het algemeen een hogere waarde. U investeert dus in een meeropbrengst bij eventuele verkoop.