Door de kleinschalige bureauopzet is persoonlijke aandacht gegarandeerd. Gedurende het gehele bouwtraject vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en Rolf Joosten. Dankzij dit intensieve contact blijft het wensenpakket van de opdrachtgever centraal staan. Flexibiliteit blijft gedurende het ontwerp-teken-bouwtraject gegarandeerd.

Voor mij beginnen alle opdrachten hetzelfde: goed luisteren naar de vragen van de opdrachtgever en inventariseren van de onderliggende wensen en behoeften. Vervolgens wordt een vertaalslag gemaakt naar een functioneel en ruimtelijk aansprekend ontwerp of advies. Uw budget staat centraal bij elk ontwerp/advies, veel of weinig te besteden: de uitdaging ligt voor iedere opdracht in het maximaal benutten van de mogelijkheden.

Een goede communicatie en samenwerking zijn dus cruciaal voor het tot stand brengen van goede architectuur. Verstaan we elkaar? Praten we over hetzelfde? Zitten we op één lijn?