Rolf Joosten Building Engineering & Design bestaat sinds 1999. Ik heb ervaring opgedaan bij diverse architecten-, ingenieurs- en bouwadviesbureaus.

Ik ben een ervaren bouw-professional die het beste functioneert op het grensvlak van techniek, vormgeving en proces. Ik heb een brede bouwtechnische basis en de competenties om deze optimaal in te zetten.

Mijn ambitie is in teamverband een steentje bij te dragen aan de (duurzaam) gebouwde omgeving, graag samen met mensen die dit als gemeenschappelijk doel hebben.
Vaak is het net even anders, iedereen heeft eigen ideeën, belangen, doelen en uitdagingen.
Dit daagt mij er toe uit er voor te zorgen dat elk teamlid, elke betrokken partij dat ene gemeenschappelijke doel ziet en alles op alles zet het na te streven.
Afdwingen gaat niet, ik onderzoek eerst ieders eigen belang en drijfveer, daarna zorg ik dat deze worden aangewend in het belang van het project.

Mijn brede (technische) ervaring is daarbij een belangrijke randvoorwaarde: ik kan laten zien dat ik écht begrijp waar het over gaat, daarnaast zoek ik bewust naar de menselijke en maatschappelijke componenten in de projecten.
Dat alles leidt tot een soepel proces met voor iedere partij een geweldig eindresultaat.
Dáár zit mijn meerwaarde, dáár doe ik het voor.