Bouwmanagement is meer dan bouwen of verbouwen alleen. Het (ver)bouwen op zich is ‘slechts’ één van de fasen in het gehele proces. Een goede voorbereiding is van essentieel belang om het bouwen of verbouwen en de gebruiksfase (eigenlijk de belangrijkste fase) tot een succes te maken. Want uw gebouw kan nog zo goed, netjes en mooi zijn, het moet wel passen bij en ingericht zijn voor uw bedrijfsvoering. Daarom is bouwmanagement meer dan (ver)bouwen alleen. Het vraagt om meedenken, adviseren, regelen, polsen, mogelijkheden bekijken, begeleiden, betrokken partijen op één lijn brengen, contacten leggen, onderhandelen, budgetten bewaken, etc, etc.

Bouwmanagement dient integraal aangepakt te worden. Het bouwen of verbouwen van een object is slechts een onderdeel van het proces.

De huidige regelgeving en de vele bij de bouw betrokken partijen maken dat het bouwproces steeds complexer wordt. Opdrachtgevers van bouwprojecten besteden de begeleiding van het bouwproces graag uit aan een betrouwbare meedenkende partner met veel ervaring.

Door het hele traject uit te besteden heeft u als opdrachtgever één aanspreekpunt, ik ben de spin in het web.

Ik coördineer alle informatie, ik voer de regie, hoe omvangrijk of klein uw project ook is. Indien gewenst van begin tot eind. Van programma van eisen en aanbesteding, tot controle op de bouw en grip op de bouwkosten. Onafhankelijk en daadkrachtig. Voor particulieren, bedrijven, instellingen en (semi)overheden.