Er is uitgebreide kennis en ervaring van bouwtechniek en bouwkundige uitwerking in huis. Speerpunt is het technisch correct uitwerken van het architectonisch plan met oog voor praktische uitvoerbaarheid in relatie tot duurzaamheid en kosten.

Rolf Joosten Building Engineering & Design is ook beschikbaar ter ondersteuning van externe architecten-, ingenieurs- , bouwadviesbureaus en bouwbedrijven. Ondersteuning is mogelijk op project- en/of urenbasis.

 • Architectural engineering
 • Bouwtechnische uitwerking
 • Bouwkundig ontwerp en tekenwerk in alle fasen van het bouwproces
 • Duurzaam bouwen
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Aanvraag gebruiksvergunning
 • Bouwkundig advies
 • Technische omschrijving / bestek
 • Kostenraming
 • EPG berekening (energie prestatie gebouw)
 • MPG berekening (milieu prestatie gebouw)
 • Bouwbesluitberekeningen
 • Bouwbegeleiding
 • Directievoering